فرزاد غزائی

قائم مقام مدیرعامل در امور فنی و پشتیبانی تولید و عضو موظف هيات مديره به نمایندگی ازشرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
  • تاریخ تولد : 1348/03/01
  • تاریخ انتصاب :1399/10/01
  • کد ملی :0053859741

سطح تحصیلات

لیسانس مهندسی مکانیک

سوابق حرفه ای

- عضویت در هیئت مدیره شرکت زامیاد
- معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا