امید تشت زر

عضو موظف هيات مديره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام)
  • تاریخ تولد :1357/06/15
  • تاریخ انتصاب :1399/11/01
  • کد ملی :0069232237

سطح تحصیلات

- لیسانس مهندسی مکانیک (گرایش حرارت و سیالات)
- فوق لیسانس مدیریت تکنولوژی MOT

حقوق و مزایا

حق الزحمه اعضاء موظف هيات مديره بر اساس سياست ها و آيين نامه هاي شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) به عنوان سهامدار عمده لحاظ مي گردد .

سوابق حرفه ای

- عضو هیئت مدیره شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام)1390
- معاون برنامه ریزی و پشتیبانی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومهه 1390
- عضو هیئت مدیره شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه 1393
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران 1393-1396
- مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور بهره برداری و بهینه سازی نیرو 1398

میزان مالکیت سهام در شرکت

-

عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها

-