داود  محرمی

مدیر برنامه ریزی و هماهنگی دفاتر مدیرعامل و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
  • سال تولد :-
  • کد ملی :-