عباس  ترابی

معاون تولید و پشتیبانی
  • سال تولد :-
  • کد ملی :-