مدیر عامل

مصطفی مدبر

مدیر عامل و نايب رئيس هيأت مديره

هیات مدیره

حمیدرضا بهروان

رئیس و عضو غیرموظف هيات مدیره

علیرضا مصدقی

عضو غیر موظف هيات مدیره

حسین کاظمی طرقی

عضو غیرموظف هیات مدیره

قائم مقام

فرزاد غزائی

قائم مقام مدیرعامل در امور فنی و پشتیبانی تولید

معاونین

عباس ترابی

معاون تولید و پشتیبانی

بهنام خلج

معاون کیفیت

حسن احدزاده

معاون مالی و اقتصادی

داوود محرمی

سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و مدیر برنامه ریزی و هماهنگی دفاتر مدیرعامل

شهریار طهماسبی

معاون مهندسی

علیرضا رفائی

معاون طرح و برنامه

سید حمیدرضا دشتی

معاون برنامه ریزی

محمد صالح غفوریان

معاون بازرگانی

مدیران مستقل

رضا حسینی

مدیر ارتباطات

حسام الدین قاسم زاده

مدیر بازاریابی و پشتیبانی فروش و تحویل

رضا اسماعیلی

مدير ارتباط با مشتريان

سرژیک صادقی

مدیر تعالی

بهروز سجودی

مدیر حقوقی

هوشنگ رنجبر

مدیر حسابرسی داخلی

خلیل فتاحی

مدیر حراست

مديرعاملان گذشته