مدیر عامل

مصطفی مدبر

مدیر عامل

هیات مدیره

حمیدرضا بهروان

رئیس هیئت مدیره

علیرضا مصدقی

عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام اجرایی مدیر عامل

مسعود لؤلؤ

عضو غیر موظف هیئت مدیره

معاونین

عباس ترابی

معاون تولید و پشتیبانی

عباس حق نظر

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

حسن احدزاده

معاون مالی و اقتصادی

بهنام خلج

معاون کیفیت

شهریار طهماسبی

معاون مهندسی

علیرضا رفائی

معاون طرح و برنامه

سید حمیدرضا دشتی

معاون برنامه ریزی

محمد صالح غفوریان

سرپرست معاونت بازرگانی

مدیران مستقل

داود محرمی

سرپرست مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی دفاتر مدیرعامل

حسین حیدری

مدیر بازرسی

رضا حسینی

مدیر ارتباطات

حسام الدین قاسم زاده

مدیر بازاریابی و پشتیبانی فروش و تحویل

رضا اسماعیلی

مدير ارتباط با مشتريان

سرژیک صادقی

مدیر تعالی

بهروز سجودی

مدیر حقوقی

هوشنگ رنجبر

مدیر حسابرسی داخلی

مديرعاملان گذشته